INVITATION

Road Conference
4. – 5. October 2022, Prague Congress Center

TenCate Geosynthetics, a Solmax company traditionally takes part in the Road Conference in the Czech Republic, which is being held for the 29th time this year! The event, which is hosted by the Czech Road Society, will take place from 4-5 October at the Congress Center in Prague.

The Road Conference aims to inform the professional public about the latest developments in the construction market including geosynthetics: new trends, technologies and procedures for the construction and maintenance of roads, bridges and tunnels and the whole range of applications. At the same time, the event serves as a place for people from the industry to meet and communicate. It is therefore a great platform for TenCate Geosynthetics, a Solmax company, who will have its own booth at the event, to present itself as a united force.

“Following a longer period of forced absence due to Covid, the Road Conference now gives us the opportunity to renew personal contacts with our customers and thus support the exchange of information on business cooperations and innovations.

Jiri Pecenka, Area Sales Manager PL, CZ, SK, HU and Baltics 

“The renaming of the TenCate company to Solmax is now imminent and we are working apace to integrate our products, systems and services under the Solmax brand. The Road Conference is the ideal venue to highlight this process on the local markets, inform our customers and partners about these changes and explain the positioning of TenCate Geosynthetics as a future Solmax company,“ continues Jiri Pecenka.

We look forward to seeing you at the TenCate/Solmax booth!


Silniční konference 2022

TenCate Geosynthetics/Solmax se již tradičně účastní Silniční konference v České Republice, která se letos koná již po 29.!

Akce proběhne ve dnech 4. – 5. října v Kongresovém centru v Praze, pořadatelem je Česká silniční společnost.

Cílem silničních konferencí je seznamovat odbornou veřejnost s aktuálním děním v oboru; informovat o nových trendech, technologiích a postupech výstavby i údržby pozemních komunikací, mostních a tunelových objektů i celé škále příslušenství. Akce je zároveň místem setkávání a komunikace osob z oboru a je tedy skvělou platformou pro prezentaci TenCate Geosynthetics/Solmax, která zde bude mít vlastní expozici.

„Po období covidu s omezenými možnostmi setkávání nám Silniční konference dává možnost obnovit osobní kontakt s našimi zákazníky a tím podpořit výměnu informací ohledně obchodní spolupráce a inovací. Přejmenování společnosti TenCate na Solmax je nyní aktuální a již pracujeme na integraci našich produktů, systémů a služeb pod značkou Solmax. Silniční konference je proto ideálním místem, kde informovat naše místní zákazníky a partnery o těchto změnách a ukázat pozici TenCate Geosynthetics jakožto budoucí společnosti Solmax. Těšíme se na zajímavé diskuse s našimi obchodními partnery z České republiky i z dalších zemí,“ Jiří Pečenka, Area Sales Manager CZ, SK, PL, HU and Baltics.

Těšíme se na vás na stánku TenCate/Solmax!