Switch language:

Een wet in Nederland vereist in toenemende mate hemelwaterbeheer op gemeentelijk niveau bij nieuwbouwprojecten. Met MIRAFI® Geolon FW 180 biedt Solmax de oplossing: het hemelwater wordt opgevangen in een buffersysteem en teruggegeven aan de natuur.

Door de klimaatverandering neemt de intensiteit van de regen in veel regio’s toe. Tegelijkertijd valt de regen op zeer droge bodems of verharde oppervlakken die de neerslag niet kunnen absorberen. Deze ontwikkelingen vergroten het risico op overstromingen en vereisen betere oplossingen voor regen- en neerslagbeheer, zoals we onlangs in Nederland hebben gezien.

Door het toegenomen gebruik van geotextiel kunnen dure afvalwatersystemen kleiner worden uitgevoerd. Het materiaal is functioneel, milieuvriendelijk en kostenefficiënt.

Murat Boruza, Sales Engineer Benelux

Nieuwe wet: Klimaatbeheer voor nieuwe gebouwen

 

Onder de huidige wetgeving zijn effectieve oplossingen voor hemelwaterbeheer verplicht voor nieuwbouwprojecten in Nederland, en gemeenten moeten het regenwater ook ter plaatse beheren. Als de riolering op straat overbelast is, moet het regenwater worden vastgehouden op gemeentelijk eigendom en vervolgens worden teruggegeven aan de natuur. Infiltratiekratten zijn ondergrondse voorzieningen voor de infiltratie van regenwater. Een infiltratiekrat is een kunststof krat met een grote holle ruimte waarin water tijdelijk kan worden geborgen. Om vervuiling vanuit de grond te voorkomen, worden infiltratiekratten omhuld met geotextiel.

 

Effectieve oplossing voor parkeerterrein met regenwaterbeheer

Bij de renovatie en uitbreiding van een parkeerterrein rond een winkelcentrum in Utrecht werd al tijdens de planningsfase rekening gehouden met de integratie van het regenwaterbeheersysteem: met het MIRAFI Geolon FW 180 filterweefsel biedt Solmax een zeer effectieve oplossing voor regenwaterbeheer en vermindert het risico op overstromingen.

MIRAFI® Geolon FW 180 beschermt tegen overstromingen bij zware regenval

 

Hiervoor worden kunststof infiltratiekratten in de grond onder de parkeerplaats geplaatst. De kunststof infiltratiekratten worden op het filter geotextiel geplaatst en bevestigd, zodat het geotextiel de infiltratiekratten systeem omsluit en helemaal rondom inpakt. Bij een hevige regenbui kan het hemelwater tijdelijk snel opgevangen/ gebufferd worden in de grond in de open infiltratiekratten systeem. Het systeem werkt optimaal door het goed rondom in te pakken met sterk waterdoorlatend MIRAFI Geolon FW180 filter geotextiel, die ervoor zorgt dat het water continue zonder belemmering in het infitratiekratten systeem kan komen zonder puin en vuil. Doordat het systeem wordt opgebouwd uit losse kratten die aan elkaar worden verbonden tot één geheel is het systeem zeer flexibel in vorm en afmeting. Het aantal kratten hangt af van de benodigde buffercapaciteit en de beschikbare ruimte voor plaatsing

Zodra de bodem voldoende droog is, stroomt het opgeslagen water langzaam uit de boxen terug in de omringende bodem en sijpelt het in het grondwater. Het filterweefsel voorkomt dat de infiltratiekratten vuil worden en hierdoor op lange termijn volledig functioneel blijven.

De firma Joosten Kunststoffen bv treedt op als verkooppartner voor de complete oplossing van kunststof boxen en geotextiel in Nederland.

Ideale producteigenschappen ontwikkeld voor het bufferen van hemelwater 

MIRAFI Geolon FW 180 filterweefsel is een geweven geotextiel van monofilament- en bandgarens met een hoge dichtheid, speciaal ontworpen om te voldoen aan strenge filtratie-eisen.

Het product is geschikt voor elke bodemgesteldheid en biedt de volgende functies en eigenschappen:

– Scheiding: tussen zand en water

– Filtratie en waterdoorlaatbaarheid: afvoer van water totdat het gebied voldoende droog is

– Hoge robuustheid: de filtratie blijft ook na verloop van tijd behouden onder belasting. vuil, resten en afval worden verwijderd.

 

 

Milieuvriendelijke geotextiel-oplossing ontlast het rioleringssysteem

Het systeem wordt al enkele jaren met succes gebruikt in sommige Europese landen en biedt enorme ecologische en economische voordelen: het filterweefsel houdt de bodem vochtig en het milieu intact. Dankzij de functionele oplossing kunnen rioleringssystemen in steden in de toekomst kleiner worden gedimensioneerd, wordt het risico op overstromingen voor het rioleringssysteem verminderd en blijven de straten droog en geschikt voor verkeer.

Het project in beeld

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws – schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Content provided by:
Murat Boruza, Sales Engineer Benelux

Photo Credits:
Joosten Groep en Vincent van der Wiel