In de rivier La Sélune in Frankrijk is TenCate Geotube® technologie van TenCate Geosynthetics, a Solmax Company, ingezet om slib, dat zich in de loop der jaren voor twee dammen had afgezet, effectief en ecologisch af te voeren. Door de dammen te slopen konden trekvissen zoals de Atlantische zalm en de paling terugkeren.

Oude stuwdammen gesloopt voor herstel van ecologie

De kustrivier La Sélune in Normandië (Frankrijk) met zijn monding in de baai van het bekende getijdeneiland Mont-Saint-Michel moest vanwege een EU-richtlijn en het besluit van het Franse milieuforum Grenelle volledig worden hersteld.

Daarbij werd de sloop van twee stuwdammen gepland om de hydrologische en biologische functie van de rivier te herstellen. Na de afbraak van de eerste dam bij Vezins in 2019, hoopte al het sediment zich op voor de tweede, kleinere dam bij Roche-Qui-Boit. De baai van Mont Saint Michel dreigde verder te verzanden.

Het eiland ligt op slechts een paar honderd meter van het vasteland en is sinds 2014 permanent verbonden met het vasteland met een verhoogde weg en een voetgangersbrug.

Om onder andere het getijdenlandschap te beschermen, waren voor het verwijderen van de laatste dam extra maatregelen nodig om de ophoping van sedimenten verder stroomafwaarts en in de baai te voorkomen.

Zoals het Sélune-project laat zien, levert de flexibiliteit van TenCate Geotube®-ontwatering vanuit sociaal, economisch en milieuperspectief een belangrijke bijdrage aan de sedimentverwijdering.

Gerben van den Berg, BDM Environmental Remediation EMEA 

Efficiënte en milieuvriendelijke afwatering

Het transporteren van 140.000 m3 opgebaggerde natte modder over vele kilometers smalle landweggetjes zou financieel kostbaar zijn geweest, maar ook een enorme ecologische voetafdruk en een aanzienlijke impact hebben op de lokale bevolking.

Als alternatief raadde een Nederlands baggerbedrijf, Van den Herik uit Sliedrecht, aan om het sediment langs de half herstelde rivier op de voormalige bodem van het Vezins-stuwmeer te ontwateren en te consolideren.

De experts van TenCate Geotube® ontwierpen in een projectteam met het baggerbedrijf zeven drainageplatforms, testten het ontwaterend vermogen van het sediment en stelden de behoefte aan flocculant vast. Met behulp van een milieuvriendelijke 16 inch snijkopzuiger werd de modder vanaf de bodem van het bassin direct in de tubes op de platforms gepompt.

Het speciaal geselecteerde TenCate Geotube® GT500D-weefsel zorgde voor zowel continue ontwatering als hoogwaardige filtratie. De ontwaterde massa kon vervolgens met dieplepels schonend uit de tubes verwijderd worden. Door de ontwatering werden duizenden vrachtwagenritten bespaard bij het milieuvriendelijk afvoeren van het materiaal.

Lage ecologische voetafdruk: duizenden vrachtwagenritten bespaard 

De afbraak van de laatste dam en het leegmaken van de rivier leidt zo tot een toename van de biodiversiteit, aangezien paaigebieden weer toegankelijk worden, terwijl de abdij van Mont Saint Michel geruisloos de baai domineert.

Flexibele afwatering herstelt de opslagcapaciteit 

Omdat zich in stuwmeren vaak enorme hoeveelheden sediment ophopen, kan er minder water worden opgeslagen. Dit resulteert in een aanzienlijk en kostbaar verlies aan productiecapaciteit. On-site TenCate Geotube®-ontwatering en -opslag kan onverwachte oplossingen bieden, ook voor actieve dammen. Daarbij wordt de opslagcapaciteit die verloren is gegaan door massale sedimentafzetting hersteld.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief 

We houden u op de hoogte van ons laatste nieuws – meldt u zich nu aan voor onze nieuwsbrief!

Content provided by:
Gerben van den Berg, BDM Environmental Remediation EMEA