Switch language:

TenCate Geosynthetics levert duurzame en grondstof besparende producten en neemt actief deel aan onderzoek naar recycling van deze materialen en degradeerbare grondstoffen, meldt Jürgen Gruber, directeur marketing & sales EMEA, in het interview. 

Op welke wijze draagt de branche van de geokunststoffen in het algemeen en TenCate Geosynthetics in het bijzonder bij aan de huidige doelstellingen voor duurzaamheid in Europa? 

Jürgen Gruber: Het voornaamste doel van de Europese Unie is tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Een tussentijds doel dat onlangs geformuleerd werd, is het verlagen van de CO2-emissies met 40% tegen 2030. De huidige energierevolutie en de overgang van voertuigen met fossiele brandstoffen naar elektrische auto’s getuigen van het streven naar dit doel. 

Momenteel is de infrastructurele branche geen prioriteit voor de politiek, ook al vertegenwoordigt deze 38% van de wereldwijde koolstofuitstoot. Er is tevens te weinig differentiatie binnen de infrastructurele branche zelf met betrekking tot vraag welke bouwmaterialen en constructiemethoden de duurzaamheidsdoelen ondersteunen en welke niet. 

Van de infrastructurele oplossingen met geokunststoffen is bewezen dat ze buitengewoon duurzaam en energie-efficiënt zijn en tevens CO2-emissies besparen. Wij bieden de beleidsmakers technologieën voor de infrastructurele branche, die reeds jarenlang getest zijn en geschikt voor het doel van de CO2-neutraliteit. 

De functionele levensduur van geokunststoffen bedraagt 100 jaar en zelfs langer. Dit is eveneens een aanzienlijk voordeel in vergelijking met andere bouwmaterialen, die na 20 of 25 jaar gebruik opnieuw geïnstalleerd en gerecycled moeten worden.  

Met duurzame, energie-efficiënte en CO2-emissiebesparende geokunststoffen omarmt de infrastructurele branch technologieën die bijdragen aan CO2-neutraliteit.

Jürgen Gruber, Director Marketing & Sales EMEA

Voor welke sub-processen in de productie en toepassing van geokunststoffen is dit het geval? 

Jürgen Gruber: Deze uitspraak heeft betrekking op de productie van bouwmaterialen, de bouw van de structuur en de levensduur van het infrastructuur object. Er bestaan zelfs specifieke concepten voor het opnieuw installeren van het bouwwerk en voor de scheiding en het hergebruik van de individuele componenten. 

Geokunststoffen worden gerecycled met de allernieuwste technologie en op dit moment hoofdzakelijk met warmteterugwinning. Dit betekent dat het materiaal na zijn levensduur van de aarde gescheiden kan worden. De geokunststoffen van ons bedrijf worden thermisch teruggewonnen. Het resultaat is bruikbare energie – bv. voor verwarming of andere doeleinden die anders fossiele brandstoffen zouden vereisen. 

Vanuit ons perspectief is dit een nuttige, maar nog niet ideale oplossing. Als branche trachten wij ervoor te zorgen dat de producten hersteld worden en weer aan de circulaire economie worden toegevoegd, zodat ze voor vergelijkbare producten opnieuw gebruikt kunnen worden. Deskundigen pakken dit probleem aan binnen het kader van het project ‘Missing Link’ van de ‘Kunststoff-Cluster Oberösterreich’ . Wij nemen reeds vele jaren als actief partner deel aan deze cluster. 

In de ogen van het publiek zijn microplastics een belangrijk onderwerp. Waarom zijn de producten van TenCate Geosynthetics een deel van de oplossing en niet van het probleem? 

Jürgen Gruber: In 99% van de gevallen staan onze geokunststoffen bloot aan statische belastingen in structuren, waardoor geen mechanische actie de microplastics uit de geokunstoffen kan losweken. Chemische invloed door contact met de aarde, die de staat van de geokunstoffen negatief zou beïnvloeden, is eveneens uitgesloten. 

Mijns inziens moet de discussie over microplastics verbreed worden. Een cruciale bron van microplastics is bandenslijtage, bijvoorbeeld tijdens het transport van bouwmaterialen naar de bouwplaats.

Er zijn talrijke casestudies die aantonen dat geokunststoffen dankzij hun multifunctionaliteit minder transportinspanningen vergen dan concurrerende bouwmethoden. Vergelijkende berekeningen van de constructie van de basislagen in wegenobjecten laten op indrukwekkende wijze de vermindering van de transportcapaciteiten zien (tot minder dan 1%) bij het gebruik van geokunststof lagen in plaats van bijkomende minerale lagen. 

Bandenslijtage zelf is verantwoordelijk voor meer microplastics dan geokunststoffen teweeg kunnen brengen indien het volledig zou oplossen – en dat gebeurt niet eens: wanneer een geokunststof na meerdere decennia opnieuw geïnstalleerd wordt, verkeert het nog steeds in dezelfde staat als in het begin. 

Welk effect heeft het gebruik van geokunststoffen op CO2-emissies in het algemeen? 

Jürgen Gruber: Onderzoek door de universiteit ETH Zürich toont aan dat bouwwerken met geokunststoffen tot een vermindering van CO-emissies met 80-85% leiden. Gelijktijdig wordt 70-75% minder energie verbruikt. Deze cijfers hebben betrekking op de vergelijking met conventionele constructiemethoden. 

Wat zijn de alternatieven voor geokunststoffen? 

Jürgen Gruber: Werken zonder geokunststoffen betekent meer natuurlijke hulpbronnen gebruiken, zoals kiezel en zand, en het aanvaarden van lange transportroutes. Chemische bindmiddelen zijn een ander alternatief in de vorm van cement en kalk, in geval van ondergronden met slechte stabiliteit.

Daarbij blijven alle vermelde voordelen inzake ecologische verantwoording achterwege, evenals de mogelijkheid voor een gesloten economische kringloop na de gebruiksperiode van het bouwwerk. 

Wat maakt geokunststoffen ecologisch veilig? 

Jürgen Gruber: Onze geokunststoffen moeten slagen voor een milieutest om te bewijzen dat ze onschadelijk zijn: ze worden langdurig met water doordrenkt en er worden controles uitgevoerd om te verifiëren of stoffen uit het product worden losgeweekt. Voor de evaluatie worden de limietwaarden voor drinkwater gebruikt. 

Handelt TenCate Geosynthetics op het gebied van duurzaamheid anders dan andere fabrikanten? 

Jürgen Gruber: Als marktleider moeten wij een pionier zijn wanneer het op belangrijke onderwerpen aankomt. Wij willen de toekomst actief vormgeven en investeren dan ook in onderzoek naar betere oplossingen. Wij nemen deel aan werkgroepen en trachten aan de markt de boodschap over te brengen dat er bouwmaterialen zijn die grotendeels reeds aan alles voldoen wat we tegen 2050 willen bereiken – namelijk klimaatneutraal zijn. Op operationeel vlak bestaat ons doel erin, te produceren op een manier die zoveel mogelijk afval uitspaart. 

Op deze wijze worden halffabricaten of onderdelen voor onze verpakking uit ons synthetisch afval vervaardigd. Binnen de standaardgrenzen mengen wij ons afval beperkt door onze producten heen. 

Wat is het toekomstige potentieel van de geokunststoffen industrie op dit gebied? 

Jürgen Gruber: Er loopt momenteel onderzoek naar mogelijkheden naar recyclingsmogelijkheden die de producten 100% herbruikbaar maken voor de vervaardiging van geokunststoffen. 

Het gebruik van biologisch afbreekbare grondstoffen is een ander onderwerp met enorm potentieel: er kunnen biologisch afbreekbare garens van maïs of suiker worden gebruikt. Dit werkt echter slechts voor producten met een korte levensduur.

Infrastructuurobjecten – vooral in de civiele bouwtechniek – zijn ontworpen voor een levensduur van 60 tot 120 jaar. Biologisch afbreekbare materialen zouden eventueel kunnen functioneren in nichetoepassingen waarin de producten aan de weersomstandigheden blootstaan. Geokunststoffen voor bescherming van gletsjers, met een product levensduur van 3 tot 5 jaar wegens rechtstreekse UV-blootstelling, zou een toepassing kunnen zijn. We staan tevens op het punt te ontdekken welke biologisch afbreekbare vezels en garens in aanmerking kunnen komen voor industrieel gebruik in de landsbouwsector. Dit betreft het bedekken van bieten of stro om de levensduur en duurzaamheid te maximaliseren. 

Er is overigens een trend in de richting van toenemend hergebruik van gerecyclede materialen. De Europese norm beperkt dit gebruik wegens zorgen omtrent de kwaliteit, en dat is begrijpelijk. Wij willen ons steentje bijdragen en helpen door kennis te delen en de kwaliteitscriteria te verbeteren. 

Wat zijn de volgende stappen van TenCate Geosynthetics? 

Jürgen Gruber: Voor mij ligt de belangrijkste taak van de geokunststoffen industrie erin, onze belangrijke bijdrage aan duurzaamheid op een eenvoudige en begrijpelijke manier te tonen aan de politieke beleidsmakers. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! 

Als u ons actuele nieuws wilt ontvangen, schrijf u in op de nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte! 

Content provided by:
Jürgen Gruber, Director Marketing & Sales EMEA