Groene zones in steden zijn van het grootste belang geworden. Chemievrije en onderhoudsarme oplossingen zoals TenCate Bidim® Outdoor Solutions ondersteunen professionals en particulieren bij hun landschapsarchitectuur en kleine infrastructuur projecten.

Duurzame landschapsarchitectuur

In een toenemend aantal landen in Europa zetten regeringen zich momenteel in voor de bescherming van ons klimaat, het stimuleren van de ontwikkeling van groene zones in grote steden en het streven naar een betere levenskwaliteit, door middel van beleidsmaatregelen zoals de geleidelijke afschaffing van fytosanitaire producten.

De groeiende trend naar klimaatbescherming vereist natuur-gebaseerde oplossingen om landschappelijke projecten op een duurzame manier te realiseren. Er is steeds meer vraag naar efficiënte, makkelijk toe te passen ontwerpmogelijkheden, zowel bij particuliere tuin- en woningbouw als bij de aanleg van openbare “groene infrastructuren” in stedelijke gebieden.

TenCate Geosynthetics Huis en Tuin

Landschapsarchitectuur rond huizen moet goed doordacht zijn!

Onze merken bieden totaal oplossingen die ook op lange termijn doeltreffend zijn om problemen op een milieuvriendelijke en duurzame manier op te lossen: professionele producten voor eindgebruikers in stedelijke gebieden, hoveniers en kleine ambachtelijke bedrijven. Tegelijkertijd is er een tendens naar professionele landschapsarchitectuur in zowel de particuliere woningbouw en tuinaanleg als bij de inrichting van openbare groenvoorzieningen. Hiermee wordt op de lange termijn gestreefd naar een doeltreffende bescherming tegen de hoge of terugkerende kosten van erosie, waterschade en ongecontroleerde groei.

Landschapsarchitectuur rond huizen moet goed doordacht zijn: onstabiele bodemomstandigheden leiden tot waterproblemen, plassen en spoorvorming op paden, opritten en parkeerplaatsen. Onkruid en wortels verspreiden zich ongecontroleerd en vernielen aangelegde tuinen, paden en opritten.

Eenvoudige, ecologische en doeltreffende oplossingen, ook voor openbare ruimtes

TenCate Geosynthetics biedt producten aan om al deze uitdagingen het hoofd te bieden. Deze voldoen niet alleen aan de technische eisen, maar zijn ook milieuvriendelijk en worden gebruikt om landschappelijke oplossingen van duurzame waarde te realiseren.

Het productassortiment is geschikt voor milieuvriendelijke landschapsarchitectuur rond huizen en woningen (opritten, houten terrassen, tuinen) en voor de openbare infrastructuur in haar geheel, zoals parken en plantsoenen, wegen, rotondes, spoorwegen en boswegen.

TenCate Huis- en Tuinoplossingen in detail

De onkruidbestrijdingsweefsels van TenCate Geosynthetics bieden eenvoudige, ecologische en effectieve oplossingen voor plaatselijke onkruidbestrijding in particuliere tuinen en openbare ruimtes. In tegenstelling tot chemische of thermische behandelingen is dit weefsel veilig in gebruik en verbruikt het minder energie. Bovendien is het gebruik van de weefsels minder belastend dan wieden met de hand. De weefsels houden de verspreiding van onkruid tegen en zijn zeer waterdoorlatend, zodat ze de groei van uw planten ondersteunen.

TenCate Gesosynthetics voor huis- en tuinprojecten fungeert als preventieve oplossing als het gaat om wortelbestrijding: de wortelwerende barrières remmen de verspreiding van invasieve planten en zijn geschikt als natuurlijke remedie voor de bescherming van fiets- en voetpaden, plantenbedden, tuinen, groenstroken, verharde oppervlakken en asfalt.

Doeltreffende oplossingen voor Huis- en Tuinprojecten

Met onze effectieve en eenvoudig te hanteren TenCate Huis- en Tuinproducten faciliteren wij de duurzame uitvoering van huis- en tuinprojecten en openbare infrastructuur projecten.

Nieuws voor u!

Abonneer u op ons blog voor regelmatig nieuws over onze huis- en tuinprojecten.

Content provided by:
Corinne Verges, Product Manager Non-Wovens EMEA